Cooking Show


February 21, 2017 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Facebook Contests


FACEBOOK CONTEST – Robert’s Cooking Show


Do you love food? Do you want to experience new tastes? Want to be in our new cooking show?

We are producing an online cooking show with Robert, an Australian Armenian who loves to cook a wide variety of delicious dishes, from Australian to Asian cuisines.

ZED.am will be sending Robert to your house to cook for you and 2 other members of your family. ZED.am will be paying and supplying all food stuffs eg. meat, spices, drinks etc.

To be the winner of this amazing prize like this post and we will select a person at random on the 10th of March.

More information:

This is the first time in Armenia that a cooking show is being produced onsite and outside of a studio at no cost for the person accpeting the service. If the Armenian people love this service and show, we will continue to make more with more variety on the menu each time.

The winner has a choice of 1 item on the menu below to have cooked and served for them during the show.

zed.am contest

 

 

Australian Burger with Australian Pub Chips

 

 

 

                    

 

 

 

Chinese Chicken Stir Fry with Noodles

 

 

 

 

Peanut Satay Chicken served with Special Rice

 

 

 

 

 

 

Pork Chops with Mashed Potatoes and Peas

 

 

 

 

Mexican served with Lavash & Guacamole

 

 

 

 


Դուք սիրու՞մ եք համեղ ուտեստներ: Դուք ուզու՞մ եք փորձել նոր համեր:

Կուզենայի՞ք լինել մեր նոր խոհարարական շոուի մեջ:

Մենք ստեղծել ենք օնլայն խոհարարական շոու Ռոբերտի՝ ավստրալիահայի մասնակցությամբ, ով սիրում է պատրաստել համեղ ուտեստների լայն տեսականի՝ Ավստրալիականից սկսած մինչև Ասիական:

ZED.am-ը ուղարկելու է Ռոբերտին ձեր տուն՝ ուտեստներ պատրաստելու ձեր և ևս

2 ընտանիքի անդամների համար: ZED.am-ը կտրամադրի և կվճարի մթերքների հետ կապված բոլոր ծախսերը՝ մսեղեն, համեմունքներ, խմիչքներ և այլն:

Այս հիանալի մրցանակը շահելու համար լայք արեք այս փոստը, և մենք կընտրենք պատահական հաղթողի Մարտի 10-ին:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Առաջին անգամ Հայաստանում մենք ստեղծում ենք խոհարարական շոու՝ ստուդիայից դուրս, սովորական մարկանց համար և լիովին անվճար: Եթե ժողովրդին դուր եկավ այս նախաձեռնությունը և շոուն, մենք կշարունակենք այս նախագիծը՝ ամեն անգամ ճաշացանկի մեջ ավելացնելով նորանոր ուտեստներ:

Հաղթողը հնարավորություն կունենա ստորև ներկայացված ճաշացանկում ընտրել ճաշատեսակ, որը կպատրաստվի և կմատուցվի նրա և նրա ընտանիքի համար շոուի

ժամանակ:

 

zed.am contest

Australian Burger with Australian Pub Chips

 

 

 

 

 

                    

Chinese Chicken Stir Fry with Noodles

 

 

 

 

 

 

Peanut Satay Chicken served with Special Rice

 

 

 

 

 

Pork Chops with Mashed Potatoes and Peas

 

 

 

 

Mexican served with Lavash & Guacamole

 

 

 

 

 

 

 


TO ENTERclick this link

CONDITIONS OF ENTRYhttps://zed.am/2016/11/18/contests/

ENDS: 10th MARCH 2017