ZED.am Birthday Giveaway


October 5, 2017 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Facebook Contests


FACEBOOK CONTEST – UCom Birthday Giveaway


Its zed’s first birthday and we are giving away a ucom gold number to 1 lucky person.
To enter, write in the comments what your dream job is and whoever gets the most likes is the winner!
We will choose a winner on the 16th of October

 

Zed.am- ի առաջին տարեդարձի կապակցությամբ մենք նվիրելու ենք Ucom- ի գոլդ համար մեկ երջանիկ շահողի:
Մասնակցելու համար քոմենտներում գրեք թե որն է ձեր երազած աշխատանքը, և հաղթող կդառնա ամենաշատ լայք հավաքողը:
Հաղթողը կընտրվի հոկտեմբերի 16-ին:

 

TO ENTER: click the Facebook link below

CONDITIONS OF ENTRYhttps://zed.am/2016/11/18/contests/

ENDS: 16th OCTOBER 2017