Admin

We have found 6 items matching your search query.

no-image-9216

Մաքսային բրոքեր

Մաքսային բրոքեր   Աշխատավարձը(մաքուր)՝  150.000-300.000 դրամ Պ...
Full-time
Unknown
no-image-9235

Tourism Specialist

Job Description Please read this post in its entirety before submitting your info. Applicants who do not foll...
Full-time
Unknown
no-image-9305

SMM մասնագետ

Աշխատավարձ (մաքուր)՝ սկսած 150.000 դրամից Պահանջներ՝    ̵...
Full-time
Unknown
no-image-9311

Մարքեթոլոգ

Մարքեթոլոգ Աշխատավարձ (մաքուր)՝ բարձր, մինչև 500.000 դրամ   Պ...
Full-time
Unknown
no-image-9339

Հաշվապահ

Հաշվապահ Աշխատավարձ (մաքուր)՝ 350.000 դրամ Պահանջներ՝    R...
Full-time
Unknown
no-image-9345

Հաճախորդների սպասարկման մենեջեր

“Տանժեռ” ռեքրութինգային ընկերությունը փնտրում է եռան...
Full-time
Unknown