Hospitality & Culinary

We have found 3 items matching your search query.

no-image-10413

Tourism Specialist

Please read this post in its entirety before submitting your info. Applicants who do not follow all detailed i...
Full-time
2 Kilometers
fallback-no-image-10520

Մենեջեր սրճարանում (կենտրոն)

Աշխատավարձ (մաքուր)՝ 300.000 դրամ:   Պահանջներ՝ Սեռ՝ արական, Տ...
Full-time
Unknown
no-image-10549

Կրուասանի մասնագետ սրճարանում (կենտրոն)

Կրուասանի մասնագետ սրճարանում (կենտրոն)Աշխատավարձ՝ օրական 7...
Full-time
Unknown