Information Technology

We have found 11 items matching your search query.

no-image-7158

Blogger (անգլերեն լեզվի իմացությամբ)

Իգուան Սիստեմս ընկերությունը փնտրում է Blogger-ներ՝ անգլերեն լ...
Full-time
Unknown
no-image-7161

SMM specialist

SMM specialist Աշխատանքային պարտականությունները՝• SMM մեթոդների ի...
Full-time
Unknown
no-image-7164

PPC Specialist

The  PPC Specialist is responsible for the strategy and efficient day to day management of assigned ...
Full-time
Unknown
no-image-7170

Video Production Specialist

Our company is seeking a Video Production Specialist. This position will be extremely important to their team ...
Full-time
Unknown
no-image-7213

We are searching for talented account executives for our Yerevan Team.

Our account executives are in charge of acquisition and care of our accounts while simultaneously innovating o...
Full-time
Unknown
no-image-7294

Middle-Senior Front End Developer

“Global Solution” LLC is looking for a full time Middle-Senior Front End Developer to be responsible for b...
Full-time
Unknown
no-image-7299

Middle-Senior Back End Developer

“Global Solution” LLC is looking for a full time Middle-Senior Back End Developer to be responsible for b...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-7311

Business Analyst

Areas of responsibility Our analysts are in charge of developing our business insights and while simultaneousl...
Full-time
Unknown
no-image-7316

ONLINE SUPPORT

Իգուան Սիստեմս ընկերությանն անհրաժեշտ է անգլերեն լեզվին գե...
Full-time
Unknown
no-image-7325

HR MANAGER

Iguan Systems is looking for a human resource manager. The human resource manager is directly responsible for ...
Full-time
Unknown
no-image-7331

UI/UX DESIGNER

Iguan Systems LLC is looking for a stable and an incredibly talented interaction UI/UX designer who has fresh ...
Full-time
Unknown