Marketing

We have found 9 items matching your search query.

no-image-7027

work from home

Flexible Work From Home All you need is a computer and Internet connection.      ...
Full-time
Unknown
no-image-7059

Անգլերենի մասնագետ

Դիաութ ընկերությունը փնտրում է անգլերեն լեզվին գերազանց տի...
Full-time
Unknown
no-image-7087

Account Executive

The Blockchain Technologies Corporation is expanding. We are searching for talented account executives for our...
Full-time
Unknown
no-image-7131

Marketing Specialist

“Global Solution” LLC is looking for  a full-time, part-time or per project high-pe...
Full-time
Unknown
no-image-7158

Blogger (անգլերեն լեզվի իմացությամբ)

Իգուան Սիստեմս ընկերությունը փնտրում է Blogger-ներ՝ անգլերեն լ...
Full-time
Unknown
no-image-7161

SMM specialist

SMM specialist Աշխատանքային պարտականությունները՝• SMM մեթոդների ի...
Full-time
Unknown
no-image-7164

PPC Specialist

The  PPC Specialist is responsible for the strategy and efficient day to day management of assigned ...
Full-time
Unknown
no-image-7213

We are searching for talented account executives for our Yerevan Team.

Our account executives are in charge of acquisition and care of our accounts while simultaneously innovating o...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-7286

Digital Marketer

Areas of responsibility Our Digital Marketers are in charge of follower acquisition, content development and c...
Full-time
Unknown