Sales

We have found 5 items matching your search query.

no-image-10413

Tourism Specialist

Please read this post in its entirety before submitting your info. Applicants who do not follow all detailed i...
Full-time
2 Kilometers
no-image-10537

Պլանավորման մենեջեր արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում

Աշխատավարձ (մաքուր)՝ 150.000 դրամ: Պահանջներ՝-Սեռ՝ իգական,-Տարիք...
Full-time
Unknown
no-image-10540

Պլանավորման մենեջեր արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում

Աշխատավարձ (մաքուր)՝ 150.000 դրամ: Պահանջներ՝-Սեռ՝ իգական,-Տարիք...
Full-time
Unknown
no-image-10545

Менеджер интернет-магазина

E-COMMERCE COMPANY  занимается электронной коммерцией с 2004 года. М...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-10566

Տարածքային ներկայացուցիչ (Հայաստան) արտասահմանյան ընկերությունում

👉Տարածքային ներկայացուցիչ (Հայաստան) արտասահմանյան ընկերո...
Full-time
Unknown