Sales

We have found 5 items matching your search query.

no-image-9362

Վաճառքի ներկայացուցիչ Վանաձորում

Աշխատավարձը (մաքուր)՝  ֆիքսված 120.000 դրամ + %-ներ, Պահանջներ՝...
Full-time
Unknown
no-image-9370

Վաճառքի ներկայացուցիչ Գյումրիում

Վաճառքի ներկայացուցիչ Գյումրիում Աշխատավարձը (մաքուր)՝ &n...
Full-time
Unknown
no-image-9441

Sales manager

We are looking for a high-performing Sales Manager who will be responsible for maximizing sales team’s pote...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9470

Օպերատոր դեղագործական ընկերությունում։

Աշխատավարձ (մաքուր)` 130000-200000 դրամ։  Պահանջներ՝ Սեռը՝ իգակա...
Full-time
Unknown
no-image-9533

Տարածքային վաճառքի մենեջեր (Հայաստան) արտասահմանյան ընկերությունում

Աշխատավարձ (մաքուր) 400.000 – 500.000 դրամ: Պահանջներ՝-Սեռ՝ արական,-...
Full-time
Unknown