Sales

We have found 6 items matching your search query.

no-image-7087

Account Executive

The Blockchain Technologies Corporation is expanding. We are searching for talented account executives for our...
Full-time
Unknown
no-image-7158

Blogger (անգլերեն լեզվի իմացությամբ)

Իգուան Սիստեմս ընկերությունը փնտրում է Blogger-ներ՝ անգլերեն լ...
Full-time
Unknown
no-image-7161

SMM specialist

SMM specialist Աշխատանքային պարտականությունները՝• SMM մեթոդների ի...
Full-time
Unknown
no-image-7164

PPC Specialist

The  PPC Specialist is responsible for the strategy and efficient day to day management of assigned ...
Full-time
Unknown
no-image-7170

Video Production Specialist

Our company is seeking a Video Production Specialist. This position will be extremely important to their team ...
Full-time
Unknown
no-image-7213

We are searching for talented account executives for our Yerevan Team.

Our account executives are in charge of acquisition and care of our accounts while simultaneously innovating o...
Full-time
Unknown