Գլխավոր հաշվապահի օգնական , հաշվապահ

/ Add Favorites / Print this page
NegotiableLocation
Full-time Position Type
NegotiableFixed Salary (monthly)
29 Views

ID: 10576 Published: March 20, 2020 10:37

 armenia
ՎԱԵԼԿՈՆ ընկերությանը անհրաժեշտ է գլխավոր հաշվապահի օգնական , հաշվապահ
Գլխավոր հաշվապահի օգնականը, հաշվապահը պատասխանատու է ընկերության
հաշվապահական հաշվառման հետ կապված բոլոր գործառույթների համար`
օրենսդրությամբ և ներքին կանոնակարգերով սահմանված սկզբունքներով:

Գլխավոր հաշվապահի օգնականի, հաշվապահի հիմնական պարտականություններն են՝

• Ամսական հարկային հաշվետվությունների կազմում՝ թղթային և էլեկտրոնային
(ԱԱՀ, Եկամտային հարկ, Հարկային տեղեկանք ստացված և դուրս գրված հաշիվների,
թղթային տարբերակով ստացված հաշիվների, վիճակագրություն)
• Շաբաթական ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում վերադասի համար
• Ներմուծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում
• Էլեկտրոնային ֆայլում հաշիվների մուտքերի և փոխանցումների լրացում
• Պահեստի մուտքերի և ելքերի մուտքագրում
• Կազմակերպության կողմից իրականացվող շինարարության համար ամսական
կատարողական ակտերի և ամենօրյա ապրանքների ելքերի մուտքագրում կատարողականի
համար նախապես կազմված էլեկտրոնային ֆայլում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և որակավորում

• Կրթական աստիճան (առնվազն մագիստրոսի կոչում) հաշվապահության, ֆինանսների, բնագավառներում
• Առնվազն 2 տարվա փորձ ֆինանսական կառավարման և հաշվապահության բնագավառներում,
• Հաշվապահական հաշվառման ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն
• Հայերեն, ռուսերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
• MS Office- ի գերազանց իմացություն

Հմտություններ և ունակություններ

• Վերլուծական հմտություններ
• Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն
• Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ
• Համագործակցում/թիմային աշխատանք
• Գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ
• Պարտաճանաչություն
Դիմելու համար անհրաժեշտ է լուսանկարով ինքնակենսագրականը ուղարկել
[email protected] էլ. հասցեին, թեմա դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը:


.PDF Files Only.