Search Results

We have found 42 items matching your search query.

no-image-8905

Mid PHP Developer

SED Innovations is looking for back-end developer. REQUIRED QUALIFICATIONS: At least 3-years working experie...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9128

Թարգմանիչ(ռուսերենից հայերեն)

Թարգմանիչ (ռուսերենից հայերեն)   Աշխատավարձ (մաքուր)՝ 180.000 ...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9145

DevOps Cloud Engineer(remote position)

As the first Polish Partner of Amazon Web Services and the first with the Advanced status, after years of conq...
Full-time
Unknown
no-image-9150

Առաքիչ

Առաքիչ Աշխատավարձը(մաքուր)՝ 100.000 դրամ + բարձր %-ներ   Պահանջ...
Full-time
Unknown
no-image-9154

Առաքիչի օգնական

Աշխատավարձը՝ 100.000 + %-ներ Պահանջներ՝    – Մինչև 30 տարեկ...
Full-time
Unknown
no-image-9158

Վարորդ-առաքիչ

Վարորդ-առաքիչ Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 140.000 դրամ + պարգևավճարնե...
Full-time
Unknown
no-image-9163

Առաքիչ

Առաքիչ   Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 140 000 դրամ, հետագայում՝ բարձ...
Full-time
Unknown
no-image-9170

English Language Specialist

Job description: DEOUT LLC is seeking an interactive English language specialist. We are looking for...
Full-time
Unknown
no-image-9185

English Language Specialist

Job description: DEOUT LLC is seeking an interactive English language specialist. We are looking for...
Full-time
Unknown
no-image-9189

WE CONSTRUCT IS LOOKING FOR A QA TESTER!

We are looking for a QA Tester to assess software quality through manual and automated testing. You will be re...
Full-time
Unknown
no-image-9192

WE CONSTRUCT IS LOOKING FOR A QA TESTER!

We are looking for a QA Tester to assess software quality through manual and automated testing. You will be re...
Full-time
Unknown
no-image-9216

Մաքսային բրոքեր

Մաքսային բրոքեր   Աշխատավարձը(մաքուր)՝  150.000-300.000 դրամ Պ...
Full-time
Unknown
no-image-9227

Link Builder/SEO Expert

Please read this post in its entirety before submitting your info. Applicants who do not follow all detailed i...
Full-time
Unknown
no-image-9231

Link Builder/SEO Expert

Please read this post in its entirety before submitting your info. Applicants who do not follow all detailed i...
Full-time
Unknown
no-image-9235

Tourism Specialist

Job Description Please read this post in its entirety before submitting your info. Applicants who do not foll...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9239

Համակարգչի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման մասնագետ

Աշխատանքի   Նկարագրություն,  մասին Հայաստանի Ազգայի...
Full-time
2 Kilometers
fallback-no-image-9244

Համակարգչի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման մասնագետ

Աշխատանքի   Նկարագրություն, մասին մասին մասին Հայաստ...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9249

Համակարգչի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման մասնագետ

Աշխատանքի   Նկարագրություն, մասին մասին մասին մասին ...
Full-time
Unknown
no-image-9254

PHP / MySQL Developer

            Iguan Systems LLC is seeking a PHP / MySQL developer to cr...
Full-time
Unknown
no-image-9257

WordPress Developer

Job Description: Iguan Systems LLC is seeking an individual with expert level experience with WordPress and PH...
Full-time
Unknown
no-image-9260

Laravel Developer

Job Description: Iguan Systems LLC is seeking an interactive Laravel developer with 2-5 years of experience. C...
Full-time
Unknown
no-image-9263

Angular Developer

Job Description: Iguan Systems LLC is looking for a Software Engineer with knowledge of Angular technology, un...
Full-time
Unknown
no-image-9266

Node JS Developer

Job Description: Iguan Systems LLC is looking for a Node JS specialist, who has a passion for new technologies...
Full-time
Unknown
no-image-9269

FRONT-END DEVELOPER

Description Iguan Systems LLC is seeking a highly motivated, resourceful front-end developer to join its creat...
Full-time
Unknown
no-image-9272

Senior JavaScript Developer

Job description: Iguan Systems LLC is seeking a Senior Javascript Developer with at least 3&nbs...
Full-time
Unknown
no-image-9305

SMM մասնագետ

Աշխատավարձ (մաքուր)՝ սկսած 150.000 դրամից Պահանջներ՝    ̵...
Full-time
Unknown
no-image-9311

Մարքեթոլոգ

Մարքեթոլոգ Աշխատավարձ (մաքուր)՝ բարձր, մինչև 500.000 դրամ   Պ...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9316

Դասախոսական կազմի հավաքագրում

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամը հայտարա...
Full-time
Unknown
fallback-no-image-9321

Դասախոսական կազմի հավաքագրում

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամը հայտարա...
Full-time
2 Kilometers
no-image-9333

Անգլերեն լեզվի մասնագետ

Եթե Դուք աշխատասեր եք, ունեք ինքնուրույն մտածելու, աշխատելո...
Full-time
Unknown